top of page
38902500_243407336381504_629834960719367

EMO1

เราคือผู้นำนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

จำหน่าย

อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย

อุปกณ์การแพทย์ฉุกเฉิน  

อุปกรณ์งาน EMS และ 1669

ทางเดินหายใจ

การหายใจ

ระบบใหลเวียนโลหิต

อุปกรณ์

ตรวจพิเศษ

อุปกรณ์ฝึก 

CPR

อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย

และดาม

อุปกรณ์อื่นๆ

กระเป๋ากู้ชีพ

กระเป๋าออกเหตุ

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

AED

เสื้อ 1669

เสื้อ EMS

สินค้า

Pre-Order

bottom of page