top of page

วาล์วต่อ face mask ชนิดทางเดียวพร้อมตัวกรอง ป้องกันการย้อนกลับของสารคัดหลั่งเมื่อช่วยหายใจสำหรับเปลี่ยนกับหน้ากาก Life Face Mask

 

คุณสมบัติ
1. ตัวกรองมีสีใสชนิดโปร่งแสงเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือสามารถมองเห็นภายในช่องปากและทางเดินหายใจได้
2. สามารถต่อและถอดกับหน้ากากได้อย่างง่าย
3. ทำจากวัสดุที่คงทนใช้งานได้นานและทำความสะอาดได้ง่าย
4. ปราศจากลาเท็กซ์ 100%
5. ป้องกันผู้ช่วยเหลือ จากการสัมผัสเลือด น้ำลาย และสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

วัสดุ
1. ลิ้นตัวกรอง Polyvinylchloride ชนิดโปร่งใสและมี Filtrete HEPA Filter
2. บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสวยงาม


ขนาด
1. น้ำหนักโดยประมาณ 10 กรัม

 

Valve face Mask (วาล์วต่อหน้ากากช่วยหายใจ)

฿100.00ราคา