top of page

มือจับ ชุดส่องตรวจหลอดลมแบบหลอดไฟติดที่ปลายแผ่นส่องตรวจ

 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นมือจับของชุดเครื่องมือสำหรับส่องหลอดลมใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจ

 

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นมือจับสำหรับต่อกับแผ่นส่องตรวจหลอดลม 

2. ด้ามทำด้วย PE แข็งแรง ไม่มีไฟฟ้า หรือส่วนประกอบของโลหะ


คุณสมบัติทางเทคนิค

  • เป็นด้ามถือทำด้วย พลาสติก ชนิด PE มีความทนทานสูงสามารถใช้ได้หลายครั้ง
  • ทำความสะอาดได้ดวยการอบ Ethylene oxide ในการฆ่าเชื้อ
  • ใส่กับแผ่นส่อง (Blade) ตรวจหลอดลม 
  • หมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา


เงื่อนไขเฉพาะ

  • รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันมอบของครบ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 13485

Handle for Laryngoscope

฿400.00ราคา