การจัดการทางเดินหายใจในคนอ้วน ในการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล


เป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในประชากรทั่วโลก และการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักนี