top of page

การช่วยเหลือผู้ได้บาดเจ็บทางเดินหายใจ จากการสูดสำลักควันไฟ

สิ่งที่อันตรายที่สุดในสิ่งปลูกสร้างที่กำลังถูกไฟไหม้สำหรับผู้ประสบภัยและนักผจญเพลิงคืออะไร?

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้รายงานในหัวข้อ "หายนะจากอัคคีภัย - Fatal Effects of Fire" ซึ่งได