การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อุปสรรคในอดีต โอกาสในปัจจุบัน และรูปแบบใหม่แห่งอนาคต