top of page

การประเมินสถานการณ์เหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นของผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการ


เมื่อมีบุคคลเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นประชาชนรอบข้างมักจะเข้าใจผิดว่านั่นเป็นเพียงอาการของคนเป็นลม หรืออาการอื่นๆที่ไม่รุนแรง ซึ่งความเข้าใจผิดนี้เป็นเหตุให้การปั๊มหัวใจเกิดขึ้นช้าออกไปจากเดิม

ในแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับแจ้งเหตุ และผู้สั่งการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมมาพิเศษ เช่น ภาวะหยุดหายใจ หรือหายใจผิดปกติ เพื่อประเมินภาวะหัวใจหยุดเต้นจากภาวะอื่นๆในการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669

เมื่อรับรู้ได้แล้วว่าผู้ป่วยหมดสติ ร่วมกับการหยุดหายใจ หรือหายใจเฮือก ให้ตระหนักถึงว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น

ผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการควรให้คำแนะนำผู้แจ้งเหตุในการปั๊มหัวใจ ที่สงสัยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ก่อนสั่งการรถปฏิบัติการฉุกเฉินออกให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้มากขึ้น... สามารถดูรายละเอียดในวีดีโอด้านบน

แท็ก:

เรื่องเด่น