5 ความคิดสร้างสรรค์ จาก long board เก่า


จากการสอบถามผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ใน Fanpage EMS1 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กระดานรองหลัง(Long Spinal Board) ทีไม่ใช้แล้ว และเราได้ 5 ข้อสรุปที่จะทำให้อุปกรณ์ที่ช่วยหลายพันชีวิตนี้จะยังคงใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป...

1.ใช้ทำชั้นโชว์ของสะสมผลงาน/รางวัลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน