ฐิติกาลฯ รับPARAMEDIC 3 ตำแหน่ง


ประกาศรับสมัคร #นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (PARAMEDIC) 3 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานใหญ่ รถพยาบาลฐิติกาล แอมบูแลนซ์

#ปฏิบัติงาน

เริ่มวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

เวลาทำการ 09.00น.-18.00