ปัญหาในวงการ EMS นวัตกรรมใหม่ ประเด็นสำคัญในการประชุมวิชาการประจำปีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (USA)