มหาวิทยาลัยใน USA เตรียมทำวิจัยระดับชาติ วัดอัตรารอดชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น