top of page

มาแล้วเปิดอบรม LIFEGUARD ระดับนานาชาติ


สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ฝึกอบรมไลฟ์การ์ รับรองเทียบเท่า International lifesaving fedaration โดยค่าใช้จ่ายสนับสนุนนักกีฬาไลฟ์การ์ดไปแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลีย สนใจรีบติดต่อ รับจำนวนจำกัด

แท็ก: