top of page

ระหว่างปฏิบัติการฉุกเฉิน การให้ออกซิเจนมีประโยชน์เพียงใด!


ระหว่างปฏิบัติการฉุกเฉิน การให้ออกซิเจนมีประโยชน์เพียงใด!

ยาที่เราใช้บ่อยที่สุดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน(Emergency Medical Operation : EMO) สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ หากมีการใช้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMO) แรกเริ่มเดิมทีการให้ออกซิเจนตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำส่ง จนถึงโรงพยาบาล ไม่ใช่เพราะทางการแพทย์หรือการได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย แต่เราให้ออกซิเจนเพราะ เราตระหนักถึงควา