สพฉ. รับสมัครอาสาร่วมฝึกเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ในหลักสูตร MRMI

สพฉ. รับสมัครอาสาร่วมฝึกเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ในหลักสูตร MRMI

ในวันที่ 28 -29 ตั้งแต่ 9.00-17.00 มาร่วมฝึกซ้อม เล่นเป็นทีมรถพยาบาล

สถานที่โรงแรมแม่น้ำรามาด้า (เจริญกรุง) ห้องประชุมชั้น 3

คนที่มาจะได้เรียนรู้หลักสูตรนี้ไปในตัว เป็นหลักสูตรจากต่างประเทศ