สรุปแนวทางต่อใบประกาศฯ AEMT - จฉพ.

เชื่อว่าเพื่อนๆ จฉพ. หรือ AEMT ที่ใบประกาศฯ จะหมดลงใน 22 กพ. 62 ที่จะถึงนี้ คงรู้สึกสับสนถึงแนวทางในการต่อใบประกาศ ทั้งเรื่องของการเก็บเคส และการใช้เอกสารการผ่านการอบรม BLS ประกอบการยื่น วันนี้ EMO1 จะเคลีย์ความสงสัยของเพื่อนๆทุกคนให้ในบทความนี้นะครับ

1. คนที่จะต่ออายุได้ต้องเข้ากับเงื่อใขสำคัญๆที่ อศป.เคยประกาศไว้ดังนี้

  • ใบประกาศมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ก่อนจะหมดอายุลง