top of page

หนังสือรวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินต้องรู้


รวมกฏหมายที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ต้องรู้เช่น อำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการฯ เข็มเชิดชูเกียรติ การต่ออายุใบประกาศ สัญญาณไฟไซเรน การปฐมพยาบาล วิธีการสอบสวนเมื่อคาดว่ามีความผิดและโทษทางปกครอง

 

แท็ก: