หน่วย EMS เมืองนิวยอร์ก ตอบโต้การระบาด COVID-19 อย่างไร


การแพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการการแพทย์ฉุกเฉิน บ่อยครั้งที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำหรือมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ COVID-19 ล้วนทำให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินต้องว่องไวในการปรับกระบวนทัศน์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรค COVID-19

ในบทความนี้เราจะมาร่วมถอดบทเรียนที่ บริษัท Patient Care EMS Solutions ซึ่งให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉินใน New York ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดแห่งแรกในอเมริกาต้องประสบพบเจอ ซึ่งหน่วยปฏิบัติกา