top of page

หน่วย EMS เมืองนิวยอร์ก ตอบโต้การระบาด COVID-19 อย่างไร


การแพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการการแพทย์ฉุกเฉิน บ่อยครั้งที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำหรือมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ COVID-19 ล้วนทำให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินต้องว่องไวในการปรับกระบวนทัศน์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรค COVID-19

ในบทความนี้เราจะมาร่วมถอดบทเรียนที่ บริษัท Patient Care EMS Solutions ซึ่งให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉินใน New York ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดแห่งแรกในอเมริกาต้องประสบพบเจอ ซึ่งหน่วยปฏิบัติการได้ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดตั้งแต่ 15 กุมพาพันธ์ 2020 เนื่องจากตระหนักว่าเมือง New York เป็นเมืองใหญ่และมีความเสี่ยงสูงที่เมื่อเกิดการระบาด เมื่อเกิดการระบาดขึ้นศูนย์รับแจ้งเหตุ 911 ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เพราะทุกเคสของสายด่วนฉุกเฉิน 911 อาจติด COVID-19 ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจึงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมการติดเชื้อ (advanced infection control technologies) สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และเนื่องด้วยขั้นตอนและการใช้ความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นระหว่างการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินครั้งต่อไป และด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ยอดการรับแจ้งเหตุของ 911 เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับห้วงเวลาปกติ และยอดปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น และมีการแออัดมากขึ้นในโรงพยาบาล ถึงแม้จะปัญหาเหล่านี้จะท้าทายความสามารถของหน่วยปฏิบัติการแต่เหล่าผู้บริหารต่างเน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและผู้ป่วยเป็นหลัก (2P Safety)


Westchester County จุดศูนย์กลางการระบาด

ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2020 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้ป่วยฉุกเฉินปลอดภัย เพื่อจำกัดการเเพร่ระบาดในชุมชนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินได้มีการจัดหา PPE ต่างๆ เช่น หน้ากาก N95 ชุด coverall และอุปกรณ์กำจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง และฝึกอบรมการใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) โดยจำแนกตามระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในแต่ละเคสที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน และนอกจากนี้ยังได้จัดทำและแจกจ่ายแนวปฏิบัติบริการฉุกเฉินแบบย่อเพื่อใช้อ้างอิงและทบทวนให้ทุกคนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติการและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ลองโหลดมาดูกันได้ครับ >> ABCD’s of COVID-19

ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเริ่มนำไปใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อมีการพบผู้ป่วยคนแรก “Patient Zero,” ขึ้นในวันที่ 1 มีนา 2020


สยบความกลัวด้วยการสื่อสารในหน่วยปฏิบัติการ

ความกลัวที่เกิดจากข่าวลวงเป็นหนึ่งในความท้าทายแรกของการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในสถานการณ์ที่ข้อมูลหลั่งใหลมาจากทุกแหล่งข่าว เหล่าผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินต่างจ่อมจมอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่กระจายและผลกระทบของ COVID-19 ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจึงให้ผู้ปฏิบัติการติดตามและเชื่อข่าวสารจากแหล่งข่าวที่ถูกจ้องและได้รับการยืนยัน หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น โดยการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติการผ่านข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคของ New York เพื่อบรรเทาความหวาดกลัว และจำกัดการแพร่กระจายของข่าวปลอม หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินตอบโต้ข่าวปลอมเกี่ยวกับ COVID-19 ด้วยข้อเท็จจริงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พลเมืองว่า "เรามุ่งเน้นดูแลให้ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินต้องปลอดภัยจาก COVID-19" นอกจากนี้ผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการยังได้มี