สถ. ออกหนังสือเวียนซักซ้อม-ห้ามนำรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการผู้ที่ไม่มีอาการฉุกเฉิน


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท