อธิบดี สถ. ชี้แจง อปท.สามารถรับส่ง #ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบ


ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ #อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงผ่าน facebook เพนเำจว่า อปท.สามารถรับส่ง #ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินได้