8 เทคนิคในการใส่ท่อช่วยหายใจนอกโรงพยาบาลให้ปลอดภัย


ภาพที่1 ตำแหน่งที่นิยมในการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่อยู่ในท่านอนหงายซึ่งศีรษะผู้ป่วยจะอยู่บริเวณ Xiphoid ของผู้ช่วยเหลือ, ตำแหน่งนี้เราจะสามารถใช้มือซ้ายจับ Laryngoscope ได้อย่างถนัด เอื้อเฟื้อภาพโดย:Courtesy Henry E. Wang