วิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเปิดหลักสูตร PARAMEDIC เรียนออนไลน์


หลักสูตร PARAMEDIC ที่จะช่วยเพิ่มการดูแลประชาชนในภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับเรียนทางไกล

วิทยาลัย Great Basin เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต-PARAMEDIC หลักสูตรพิเศษที่เปิดให้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล

"นักศึกษาทั่วรัฐและในเขตใกล้เคียงสามารถสมัครเรียนออนไลน์กับเราได้" David Ellis ผู้ประสานงานหลักสูตรกล่าว

ซึ่งวิทยาลัย Great Basin หวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มกา