10 สิ่งที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินต้องการให้ผู้คนทราบ!

EMO1 ได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMTs) ผู้ที่คอยช่วยชีวิตทุกคน ต้องการอยากจะให้พวกคุณเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเรามากขึ้น