10 สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการระบาด COVID-19


ภาพจาก https://workpointtoday.com/covid-99/


เขียนโดย : สุริยศักดิ์ เสมอไวย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย

 

เริ่มต้นปี 2564 มีข่าวดีเกี่ยวกับการอนุมัติการผลิตวัคซีนโควิด-19และดูเหมือนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19