10 เหตุผล ทำไมผู้คนไม่ได้สนใจเจ้าหน้าที่กู้ชีพ


***(แปลจากสื่อต่างประเทศ และเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เข้ากับบริบทในไทย-)

ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานจนกู้ชีพ หากผมได้เงิน 50 บาท ทุกๆครั้งที่มีใครถามผมว่าเป็นกู้ชีพแล้วมีเกียรติขนาดไหน ป่านนี้ผมคงซื้อเบนซ์แจกคนได้เหมือนคุณตันไปแล้ว . "เราไม่ได้รับเกียรติ" . เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่ให้เกียรติเราเหมือนที่ควรจะเป็น, ตำรวจต่างคิดว่าพวกเราก้าวก่ายงานพวกเขาและพวกเราใช้เวลารักษา