top of page

10 เหตุผล ทำไมผู้คนไม่ได้สนใจเจ้าหน้าที่กู้ชีพ


***(แปลจากสื่อต่างประเทศ และเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เข้ากับบริบทในไทย-)

ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานจนกู้ชีพ หากผมได้เงิน 50 บาท ทุกๆครั้งที่มีใครถามผมว่าเป็นกู้ชีพแล้วมีเกียรติขนาดไหน ป่านนี้ผมคงซื้อเบนซ์แจกคนได้เหมือนคุณตันไปแล้ว . "เราไม่ได้รับเกียรติ" . เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่ให้เกียรติเราเหมือนที่ควรจะเป็น, ตำรวจต่างคิดว่าพวกเราก้าวก่ายงานพวกเขาและพวกเราใช้เวลารักษาคนไข้บนพื้นถนนนานเกินไป, นักดับเพลิงต่างหน่วยงานบางส่วนก็ยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติของพวกเรา . แต่ถ้ามีใครบางคนที่รู้ซึ้งถึงสิ่งที่เราทำ บางครั้งเขาคนนั้นอาจเป็นเพียงบุคคลประเภทเดียวที่ให้เกียรติพวกเรา . .

ต่อไปนี้คือเหตุผล 10 ประการที่ "เรายังไม่ได้รับเกียรติที่สมควรจะได้รับ"