1669 ให้คำแนะนำปั๊มหัวใจ - ถูกไฟฟ้าดูดรอดชีวิต!


1669 ให้คำแนะนำปั๊มหัวใจ - ถูกไฟฟ้าดูดรอดชีวิต!

เจ้าหน้าที่กู้ชีพรับแจ้งเหตุให้คำแนะนำสับคัตเอาท์ลง-และเริ่มปั๊