top of page

1669 ให้คำแนะนำปั๊มหัวใจ - ถูกไฟฟ้าดูดรอดชีวิต!


1669 ให้คำแนะนำปั๊มหัวใจ - ถูกไฟฟ้าดูดรอดชีวิต!

เจ้าหน้าที่กู้ชีพรับแจ้งเหตุให้คำแนะนำสับคัตเอาท์ลง-และเริ่มปั๊มหัวใจน้องชายหลังจากน้องชายถูกไฟฟ้าดูดขณะซ่อมแอร์

-------

ไม่ใช่ทุกสายที่เรารับคือการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน แต่เมื่อใดที่มีการโทรแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้รับแจ้งเหตุจะให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลทุกครั้ง ก่อนที่จะสอบถามที่อยู่และส่งรถกู้ชีพไปช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพรายนี้ซึ่งเจ้าตัวขอไม่เปิดเผยนาม หลังจากจบการศึกษาในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเข้าอบรมต่อในหลักสูตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เปิดเผยว่าในแต่ละวันจะมีทั้งการโทรแจ้งเหตุุฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นภารกิจของเราที่ต้องรับสายหลังจากมีประชาชนโทรมาขอความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตของชีวิต ก่อนให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลและส่งรถกู้ชีพออกไปช่วยเหลือ