"Twambulance" รถกู้ชีพใช้ไฟฟ้า


Twambulance ที่ถูกพัฒนามาจากรถไฟฟ้ารุ่น Twizy จากเดิมที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบพิซซ่า แต่ปัจจุบันมันได้ถูกพัฒนามาเพื่อส่งมอบการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินจากภัยทุกคามทางสุขภาพของประชาชน

ภายในรถเป็นแบบหนึ่งที่นั่ง มีพื้นที่สำหรับใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์กู้ชีพ มีกล่องเสียงและไฟฉุกเฉิน สามารถวิ่งได้เร็วสุด 62 ไมล์/ชั่วโมง

ความพิเศษอยู่ที่สามารถชาร์จด้วยไฟบ้านทั่วไปได้ โดยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมงค