คณะแพทยฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รับ AEMT ด่วน!!!


รับสมัคร เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน รหัส: 612500058 อ้างอิงประกาศ: ( 2086/2561 ) ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ปิดรับสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2wakzzP เอกสารรายล่ะเอียด https://bit.ly/2MlmhJM

แท็ก: