ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ความเสี่ยงในวิชาชีพ ไร้การเยียวยา


งานปฏิบัติฉุกเฉิน การช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ-ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ภารกิจที่ทำด้วยความเสียสละ กล้าหาญ เพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ ล้วนเป็นสิ่งที่มีเกรียตริควรค่าแก่การเทิดทูล สรรเสริญ

.