top of page

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ความเสี่ยงในวิชาชีพ ไร้การเยียวยา


งานปฏิบัติฉุกเฉิน การช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ-ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ภารกิจที่ทำด้วยความเสียสละ กล้าหาญ เพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ ล้วนเป็นสิ่งที่มีเกรียตริควรค่าแก่การเทิดทูล สรรเสริญ

.

หลายครั้งที่ความสูญเสียเกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ทำใจได้ยากยิ่ง แต่พวกเขาล้วนยินดี และศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาทำ แม้จะรู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไร เพราะทุกคนต้องตาย มันคือแนวชายฝั่ง คือสิ่งนำทางพวกเรากลับบ้าน .

.

หลายต่อหลายครั้งความสูญเสียได้เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น ทั้งๆที่มันป้องกัน และหลีกเลี่ยงได้ แต่กลับไม่มีนโยบาย ไม่มีการสนับสนุน ไม่มีระเบียบข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ

.

แต่ทว่าเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นกลับไม่มีหน่วยงานใด เข้ามาช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ ปล่อยให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของฮีโร่เหล่านั้นแบกรับภาระหน้าที่กันเองต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สมควรจะเกิดแก่สังคมของผู้ให้ ให้ได้ทุกอย่างแม้แต่ลมหายใจ