ทำไมรถฉุกเฉินฝ่าไฟแดงแล้วเกิดอุบัติเหตุ รถฉุกเฉินจึงผิด?