ขอเชิญร่วมชมฟุตบอลการกุศล ช่วยเหลืออาสาสมัครบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่