รพ.นพรัตนฯ รับ AEMT และ EMT


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพ เปิดรับสมัคร ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน(AEMT) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ (EMT) 2 อัตรา