top of page

รพ.นพรัตนฯ รับ AEMT และ EMT


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพ เปิดรับสมัคร ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน(AEMT) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ (EMT) 2 อัตรา

รับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน ในเวลาราชการเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nopparat.go.th/data/1539846107.PDF

แท็ก: