ขอนแก่น เปิดอบรม EMT


สมัครด่วน! เปิดให้สมัคร EMT-B ณ วสส.ขอนแก่น อีกครั้ง รับได้อีกแค่ 14 ท่านเท่านั้น รีบนะคะ

 

การสมัครอบรม EMT / EMT-B ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สามารถสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้

ลิ้งค์รับสมัคร http://www.scphkk.ac.th/mis/etraining/

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์