top of page

ไม่ใช่แค่หนัง Robot Suit มาแน่กับงาน EMS


PARAMEDIC กำลังใช้ Strong Arm technologies V-22 เพื่อลดการบาดเจ็บขณะยกผู้ป่วยขึ้น AMBULANCE

สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ต้องใช้แรงเยอะๆในการยกเคลื่อนย้าย คงต้องเคยประสบปัญหาการบาดเจ็บของกระดูก เส้นเอ็ด และกล้ามเนื้อกันแทบทุกคน ขณะนี้ในญี่ปุ่นมีชุดเสริมแรง Exoskeleton รุ่น HAL-5 ตามรูปด้านล่างในการช่วยยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยเจ้าชุดนี้จะใช้หลักการตรวจจับสัญญาณ bio-electric signals [BES] และรวบรวมข้อมูลผ่านตัวอ่านสัญญาณขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ทราบว่าสมองต้องการเคลื่อนไหวอย่างไร จากนั้น HAL จะเคลื่อนไหวตามที่ผู้สวมใส่อุปกรณ์ต้องการ

นอกจากญี่ปุ่นแล้วสตาร์ทอัพในนิวยอร์กอย่าง StrongArm Technologies เองก็มีตัว Robot Suit 2 รุ่นด้วยกันคือ V22 และ FLx ตามรูปด้านล่างซึ่งหวังว่าในอนาคต