top of page

ใครอยากเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินยกมือขึ้น


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เปิดอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม – ๒๙ พฤศจิกายน จำนวน ๓๐ คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ที่สนใจกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://pimtis.pi.ac.th/welcome/register/340

แท็ก: