top of page

5 สิ่ง ที่คนควรเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ


เจ้าหน้าที่กู้ชีพ หรือ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMTs) เป็นวิชาชีพที่ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจพวกเราผิดมาโดยตลอด

ในความคิดของใครหลายๆคนที่บ่อยครั้งจะมองว่างานของพวกเราจะคอยช่วยเฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้น แต่ความจริงแล้วนั่นคือเพียงบางส่วนในงานของเรา และต่อไปนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกใน 5 สิ่งที่ประชาชนและคนรอบข้างเข้าใจพวกเราผิดมาโดยตลอด

1. เราไม่ได้ชอบเลือดสดๆ และสภาพเลวร้ายต่างๆ

มีงานไม่กี่อย่าง ที่ต้องถูกสาปให้ทำความสะอาดคราบเลือดหลังจ