Rescue Task Forces กับ Tactical Medics ต่างกันอย่างไร


 

ตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ทำหน้าที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล ตั้งแต่เหตุการณ์เล็กๆ จนไปถึงภาวะที่มีภัยคุกคามต่อชีวิต ถึงแม้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จะได้รับการฝึกจนมีทักษะที่เชียวชาญในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล แต่เหตุการณ์ที่มีรุนแรงสูงเช่น เหตุกราดยิง (active shooter event) การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้บาดเจ็บ ยังคงต้องได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีความสามารถและอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม เหมือนกับที่ตำรวจก็จะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัด


ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เฉพาะทางที่จะสามารถเข้าถีงและช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

แนวคิด